Plantering

För att planteringen ska lyckas är det viktigt att skapa rätt förutsättningar. Markberedning, plantval och en väl utförd plantering är alla nycklar till en bra etablering av ny skog.

Våra erfarna och välutbildade produktionsledare ser tillsammans med vår planteringspersonal till plantera er skog.

​​​​​​​
​​​​​​​När det är dags för dig att anlägga ny skog med vår hjälp kan du med andra ord lita på att vi vet vad vi gör och att du kommer att få ett bra resultat.