Skogsfrö

De senaste 15 åren har vi levererat toppklassigt frö till plantskolor runt om i Sverige.

Klängning

​​​​​​​
De senaste 15 åren har vi levererat topklassigt frö till plantskolor runt om i Sverige. Vår klänganläggning i Ulvvik, Älandsbro har en kapacitet på ca 6000 liter kott per dygn.

Kottplockning

​​​​​​​
Vi plockar med största noggrannhet kottarna för att minimera skador och maximera utbytet.

Plantageskötsel

​​​​​​​Vi utför all form av plantageskötsel. Slå gräs, besprutning och manuell beskäring.