Klängning

De senaste 15 åren har vi levererat topklassigt frö till plantskolor runt om i Sverige. 

Vår klänganläggning i Ulvvik, Älandsbro har en kapacitet på ca 6000 liter kott per dygn

Vi klänger vanligtvis tall, gran, contorta och lärk. Vi kan även klänga ovanligare arter som bergstall, och douglasgran vid efterfrågan.