Kottinsamling

Ca 80% av de plantor som odlas i svenska plantskolor kommer från fröplantager. I plantager finns förädlat plantmaterial som är noga utvalt på grund av dess goda egenskaper.

Vi plockar kottarna med största noggrannhet för att minimera skador på träd och kott

​​​​​​​
När kottarna kommer till vårat lager rensar vi dom på barr, kvistar och annat skräp. Sedan efterlagrar kottarna i våra lokaler där vi har en kontrollerad miljö som är gynnsam för frömognaden innan det är dags för klängningen. 

Förutom plockning i plantger, samlar vi även in beståndskott från Uppland i söder upp till Pajala i norr.